O FirmieEKO-HEL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu przy ul. Kuracyjnej 3, prowadzi działalność na podstawie aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A nr 78/2014, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000495025 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 5871701464.

EKO-HEL BIS Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2014 roku. Główną działalnością jest odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy Hel do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy gmina Potęgowo prowadzonej przez         ELWOZ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szklana Miechucino, Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice.